Marrinda Herms (1985)

For Marrinda Herms painting is ‘living in this moment’, find your peace and happiness from within. That gives her energy, energy she wants to transfer to others through the painting.

Marrinda’s artworks attracts everyone’s eye, but if you look further, you will see more. The different layers and colors represent the layers and colors in us as a human being. We decorate ourselves with an exterior, but more important are the layers below. Do what you are passionate about and follow your true feelings, your soul! Don’t let your ego distract you.

Marrinda keeps thinking about these issues, and her works will encourage you to do the same. She also wants you to be who you are and to achieve what you really want in life.

Colors, patterns, fabrics and typographics are a part of her style. As a designer she runs her own advertising agency were she also plays with those elements. The fact that she often leads to her dreams and intuition has brought her and her company a lot of goodness. The modern world, with all its influences, expectations and it’s speed also bothers her. Everything is going so fast! “We forget to enjoy life and I find so much joy in making these art pieces. It makes me happy and I forget about time. It’s like meditation.”

Daily life is Marrinda’s source of inspiration. Images spontaneously popup in her head. She uses different techniques and materials. Combining her own positivity with everything that comes along her way creates colorful mixed media artworks.

Marrinda Herms
(1985)

Voor Marrinda Herms is schilderen ‘leven in het nu’, je rust en je geluk vinden van binnenuit. Dat geeft haar energie, energie die zij – via het doek – wil overbrengen aan een ander.

Marrinda’s kunstwerken trekken ieders oog, maar wie zich de rust gunt werkelijk te kijken, zal meer zien. De verschillende lagen en kleuren staan voor de lagen en kleuren in ons als mens. Wij tooien ons met een buitenkant, maar belangrijker zijn de lagen die daaronder zitten. Wie laat je zien en wie ben je werkelijk? Durf je je angsten opzij te zetten en te luisteren naar je ware ‘ik’? Over deze vraagstukken blijft Marrinda nadenken en met haar werken spoort zij je aan datzelfde te doen. Zij gunt jou namelijk ook te kunnen zijn wie je bent en daarmee te bereiken wat jij wilt bereiken.

Kleuren, patronen, letters en typografieën horen bij Marrinda, die als designer/ vormgever haar eigen reclamebureau runt. Dat zij zich veelal laat leiden door haar dromen en intuïtie, heeft haar en haar bedrijf al veel goeds gebracht. De moderne wereld, met al haar invloeden, verwachtingen en commercie, hoort dus ook bij haar. Toch waakt zij ervoor de basis in het oog te blijven houden. Dat valt niet altijd mee, en dat geeft dan weer inspiratie tot nieuwe kunst. Zo ontwikkelt zich haar leven, waarin zij altijd ruimte wil blijven maken voor haar kunst. Die kunst ontwikkelt zich nu al jaren met haar mee.

Het dagelijks leven is Marrinda’s inspiratiebron. Beelden die spontaan in haar hoofd ontstaan, vertaalt zij naar het doek. Daarbij gebruikt zij verschillende technieken en materialen. Door haar eigen positiviteit te combineren met alles wat op haar pad komt, ontstaan kleurrijke mixed media doeken. Zo’n doek spreekt een universele taal, die zij ondersteunt met regelmatig gebruik van Engelstalige quotes die haar aanspreken. Het is aan de kijkers zelf of zij het complete kunstwerk tot zich (durven) laten komen.

Naast haar vrije werk, maakt Marrinda kunst in opdracht. Spreekt haar werk je aan en zou je het willen inzetten om jouw verhaal of dat van een naaste te vertellen, dan staat zij daar graag voor open. Laat het haar weten, samen met de sfeer en de kleuren die daar voor jou bij horen. Vervolgens kan zij dat in vrijheid uitwerken en voor jou in beeld brengen.