Terms and Conditions

If you have any questions about purchasing an original artwork or print, or are unsure how the terms and conditions may apply to your order, please don’t hesitate to contact us.

Secure payment methods

We offer two secured payment methods: Paypal, or bank wire transfer. If you choose to purchase via bank wire transfer, we will prepare for shipment once the payment is received.

Shipping conditions and order confirmation

Our packages are sent within 1 to 3 business days. After the order confirmation you will receive a track & trace code via e-mail. The package usually takes around 10-12 days to arrive, depending on its destination. Marrinda Herms ships worldwide, the shipment fee that applies to your country is automatically calculated. Note that international customs charges are the buyers responsibility.

We securely pack the painting in layers of bubble wrap and a firm cardboard box. If you see any damage when your package is being delivered, you can either refuse the shipment as [damaged – return to sender] or you can have the delivery company mark the tracking as [received damaged, subject to further inspection]. Please file the claim immediately! You also must keep all boxes and packing material. When you call you will need the tracking number of your box, a description of the damage, and its value. Please make photos of the damages package and send them to Marrinda Herms with the info of your actions on it.

Priority shipment

If you would like to have the artwork within a specific time please contact Marrinda Herms for options. A priority surgarge may be applied.

Commissioning an artwork

On receipt of a commission we will provide you with a specification, an approximate timeschedule for delivery and a price for the artwork + delivery. On completion of your custom artwork, you will be sent pictures via email. Adjustments can be made based on the client’s wishes. In order to pay for the artwork, we set up a custom item in our webshop. On receipt of your final payment we will make arrangements for the delivery of your artwork. Please note that the custom artworks must be paid in € (EUR) therefore the price for a commission may change due to fluctuations in exchange rates if you are completing the transaction in another currency. Comissioned artwork can not be returned.

Returns and cancellations

If you wish to return any non-commissioned items purchased from Marrinda Herms they must be returned within 14 days of receipt for a refund. Items must be in their original state. You are responsible for ensuring the item is returned to Marrinda Herms in its original state and without any damage. Delivery charges are not refunded. Marrinda Herms will refund the cost of the item in full, however, please note that if you paid for the item using PayPal, PayPal may charge you for return of funds and any charge incurred is not covered by Marrinda Herms.

In the unlikely event there of an issue with the quality of the product or if you received the wrong product, Marrinda Herms will resolve the situation to your satisfaction as quickly as possible. Please contact us to explain your specific queries and agree to a course of action.

Marrinda Herms holds the right to cancel an order, if the price or any of the specifications of an item are not displayed correctly. Keep in mind an original artwork is €650 and up, art on paper €120.

Voorwaarden

Als u vragen heeft over het kopen van een originele illustratie of afdruk, of als u niet zeker weet hoe de algemene voorwaarden van toepassing kunnen zijn op uw bestelling, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Veilige betalingsmethodes

We bieden twee beveiligde betaalmethode, namelijk Paypal of bankoverschrijving. Als u ervoor kiest om te kopen via bankoverschrijving, zullen wij ons voorbereiden op verzending zodra de betaling is ontvangen.

Verzendvoorwaarden en orderbevestiging

Onze pakketten worden binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden. U ontvangt na de orderbevestiging via e-mail een track & trace-code. Een pakket wereldwijd duurt meestal ongeveer 10-12 dagen om aan te komen, afhankelijk van de bestemming. Een pakket binnen Nederland gaat veel sneller, meestal 1 tot 4 werkdagen.
Marrinda Herms wordt wereldwijd verzonden, de verzendkosten die van toepassing zijn op uw land worden automatisch berekend. Let op: internationale douanekosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

We verpakken het schilderij veilig in lagen bubbeltjesfolie en een stevige kartonnen doos.

Als u schade ziet wanneer uw pakket wordt afgeleverd, kunt u de verzending weigeren als [beschadigd – terug naar afzender] of kunt u het bezorgbedrijf de tracking laten markeren als [beschadigd ontvangen, onder voorbehoud van verdere inspectie]. Gelieve de claim onmiddellijk in te dienen! Je moet ook alle dozen en verpakkingsmateriaal bewaren. Wanneer u belt, heeft u het trackingnummer van uw box nodig, een beschrijving van de schade en de waarde ervan. Maak alsjeblieft foto’s van het schadevergoedingspakket en stuur ze naar Marrinda Herms met de info van je acties erop.

Prioritaire verzending

Als je het artwork binnen een bepaalde tijd wilt hebben, neem dan contact op met Marrinda Herms voor opties. Een prioriteitsbarge kan worden toegepast.

Kunst in opdracht

Na ontvangst van een opdracht zullen wij u een specificatie, een geschat tijdschema voor bezorging en een prijs voor het kunstwerk + levering bezorgen. Na voltooiing van uw aangepaste illustraties ontvangt u foto’s per e-mail. Aanpassingen kunnen worden gemaakt op basis van de wensen van de klant. Om het kunstwerk te betalen, hebben we een aangepast product in onze webshop geplaatst. Na ontvangst van uw laatste betaling zullen wij de levering van uw kunstwerk regelen. Houd er rekening mee dat het kunstwerken moet worden betaald in € (EUR), daarom kan de prijs voor een opdracht veranderen als gevolg van schommelingen in wisselkoersen als u de transactie in een andere valuta voltooit. Kunt in opdracht kan niet worden geretourneerd.

Retourzendingen en annuleringen

Als u product wilt retourneren die bij Marrinda Herms zijn gekocht, moeten deze binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd voor restitutie. Items moeten in hun originele staat zijn. Kunt in opdracht kan niet worden geretourneerd. U bent ervoor verantwoordelijk dat het artikel in de oorspronkelijke staat en zonder schade aan Marrinda Herms wordt geretourneerd. Verzendkosten worden niet terugbetaald. Marrinda Herms zal de kosten van het artikel volledig terugbetalen, maar houd er rekening mee dat als u het artikel via PayPal hebt betaald, PayPal u de teruggave van middelen in rekening kan brengen en alle gemaakte kosten niet door Marrinda Herms worden gedekt.

In het onwaarschijnlijke geval dat er een probleem is met de kwaliteit van het product of als u het verkeerde product hebt ontvangen, zal Marrinda Herms de situatie zo snel mogelijk naar uw tevredenheid oplossen. Neem contact met ons op om uw specifieke vragen uit te leggen en ga akkoord met een gedragslijn.

Marrinda Herms behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te annuleren als de prijs of een van de specificaties van een artikel niet correct wordt weergegeven. Houd in gedachten dat een origineel kunstwerk op canvas € 650,- en hoger is, kunst op papier € 120